Zamówienia publiczne

Dział poświęcony zamówieniom publicznym. Znajdują się tu  przetargi realizowane oraz zrealizowane na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane z procedurą udzielania zamówienia publicznego

Konkursy na partnera

Konkursy na partnera

Przetargi MT

Dokumenty dotyczące przetargów aktualnych i zrealizowanych przez Wydział Mechaniczny Technologiczny

Zapytania ofertowe

Postępowania nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych