Doktoranci

Informacje ogólne

Informacje dla doktorantów

Rekrutacja

Informacje o rekrutacji na studia III stopnia

Wykaz przedmiotów

Oferta przedmiotów dla doktorantów:

Stypendia

Aktualna oferta stypendialna

Otwarcie/zamkniecie przewodu

Dokumenty wymagane do otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Produkcji

Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów WIP PW. Samorząd ten tworzą wszyscy doktoranci Wydziału. W praktyce Rada reprezentuje Społeczność doktorantów Wydziału na Wydziale i poza nim, a także koordynuje realizację (najczęściej będąc faktycznym wykonawcą) ważnych projektów dla tej Społeczności.