Kandydaci

Sprawdź jakie kierunki studiów i specjalności są realizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji TUTAJ »

Rejestracja kandydatów na studia przez stronę internetową PW: www.zapisy.pw.edu.pl

Dobry start - Kierunki studiów na WIP-ie

Zapraszamy kandydatów na kierunki:

.

Zapoznaj się z przedmiotami realizowanymi na studiach II stopnia (mgr) :

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Oferta studiów

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji są realizowane w systemie trójstopniowym, wzorowanym na rozwiązaniach stosowanych w wiodących ośrodkach akademickich Europy i Stanów Zjednoczonych.

Stypendia

Studenci studiów I i II stopnia wszystkich rodzajów studiów mogą otrzymać pomoc finansową w postaci stypendiów i zasiłków. Ze stypendiów wymienić należy stypendium za wyniki w nauce, socjalne, sportowe i dla osób niepełnosprawnych.

Gmachy Wydziału Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji mieści się w dwóch budynkach:

Gmachu Nowym Technologicznym - przy ulicy Narbutta 85,

Gmachu Starym Technologicznym  - przy ulicy Narbutta 86,

Organizacje studenckie

Na wydziale funkcjonują różnorodne koła naukowe i organizacje studenckie.

Reprezentują one różne obszary nauki oraz działalności społecznej i kulturalnej związanej z uczelnią.

Domy studenckie

Studenci studiów dziennych mogą ubiegać się o miejsca w dwóch domach studenckich:

  • “Żaczek” (ul. Wołoska 141A)
  • “Akademik” (ul. Akademicka 5)

Informator

Nowy informator dla Kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Produkcji już wkrótce!