Kandydaci

Informacje dla kandydatów - studia od LUTEGO 2019 r.

Informacje dla kandydatów aplikujących na KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PROWADZONYCH NA WIP PW >>, rozpoczynające się od LUTEGO 2019 r.:

- Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych

- Mechanika i Budowa Maszyn

- Papiernictwo i Poligrafia

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

- Management and Production Engineering (studia w języku angielskim)

Ważna informacja dla studentów st. I stopnia na WIP PW

Wykaz dokumentów dla stud. aktualnie kończących studia w PW

POBIERZ I WYPEŁNIJ DOKUMENTY:

Na tej stronie znajduje się wykaz dokumentów na studia stacjonarne II stopnia dla osób kończących studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej, których dokumenty są nadal w Dziale Ewidencji Studentów PW

Wykaz dokumentów dla stud. z PW przed 1.X.2018r. i stud. z INNYCH UCZELNI

POBIERZ I WYPEŁNIJ DOKUMENTY:

Na tej stronie znajduje się wykaz dokumentów na studia stacjonarne II stopnia dla osób, które ukończyły studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej przed 01.10.2018, a także dla osób kończących INNE UCZELNIE

Dobry start - Kierunki studiów na WIP-ie

Nowa oferta studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji pojawi się na tej stronie już wkrótce!

Oferta studiów

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji są realizowane w systemie trójstopniowym, wzorowanym na rozwiązaniach stosowanych w wiodących ośrodkach akademickich Europy i Stanów Zjednoczonych.

Stypendia

Studenci studiów I i II stopnia wszystkich rodzajów studiów mogą otrzymać pomoc finansową w postaci stypendiów i zasiłków. Ze stypendiów wymienić należy stypendium za wyniki w nauce, socjalne, sportowe i dla osób niepełnosprawnych.

Gmachy Wydziału Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji mieści się w dwóch budynkach:

Gmachu Nowym Technologicznym - przy ulicy Narbutta 85,

Gmachu Starym Technologicznym  - przy ulicy Narbutta 86,

Organizacje studenckie

Na wydziale funkcjonują różnorodne koła naukowe i organizacje studenckie.

Reprezentują one różne obszary nauki oraz działalności społecznej i kulturalnej związanej z uczelnią.

Domy studenckie

Studenci studiów dziennych mogą ubiegać się o miejsca w dwóch domach studenckich:

  • “Żaczek” (ul. Wołoska 141A)
  • “Akademik” (ul. Akademicka 5)

Informator

Nowy informator dla Kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii Produkcji już wkrótce!