Kontakt

Adres WIP

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji: prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

Telefon: (22) 849 97 95

Telefon: (22) 234 84 52

Faks: (22) 849 94 34

biuro.dziekana@wip.pw.edu.pl

INTERNATIONAL OFFICE

Kamila Ceran
international@wip.pw.edu.pl
Telefon: (22) 234 82 28
127 NT

Dziekanat ds. Nauczania

Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów: dr inż. Grzegorz Wróblewski

dziekanat.dzienny@wip.pw.edu.pl - studenci studiów stacjonarnych (dziennych)

Telefon: (22) 234 84 31

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i anglojęzycznych: dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW

dziekanat.zw@wip.pw.edu.pl - studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Tel. dla studentów polskojęzycznych: (22) 234 84 31

Tel. for foreign students: (22) 234 82 28

Dziekanat ds. Studenckich

Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Robert Biernacki

Przewodniczący Komisji Stypendialnej: dr inż. Jerzy Jakubowski

dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl - wszyscy studenci w sprawach socjalnych i bytowych

Telefon: (22) 234 82 54

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

Telefon: (22) 234 84 26

Dojazd