Szkolenia dla studentów 1 roku

Terminy szkoleń podane zostaną we wrześniu 2023r.

Szkolenia Biblioteczne dostępne są na stronie Biblioteki Głównej.

Szkolenie BHP.