O wydziale

Informacje historyczne o Wydziale Inżynierii Produkcji

Informacie o wydziale

Wydział Inżynierii Produkcji  - powstał w 1951 roku jako Wydział Mechaniczny Technologiczny, a obecną nazwę przyjął w 1995 roku. Jednak początków trzeba szukać w XIX wieku, kiedy została utworzona Szkoła Przygotowawcza do mającego powstać Instytutu Politechnicznego. W 1829 roku w Szkole powstały cztery Wydziały, w tym Wydział Mechaniczny z trzema katedrami: Mechaniki, Budowy Maszyn i Technologii Mechanicznej. Przez lata zmieniały się struktura i nazwa, ale nic, nawet wielkie wydarzenia historyczne, nie zatrzymało rozwoju Wydziału. Obecnie, kształcący blisko 3000 studentów, WIP jest jednym z największych Wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Historia Wydziału Inżynierii Produkcji

Budynek Nowy Technologiczny

Wydział Inżynierii Produkcji  - powstał w 1951 roku jako Wydział Mechaniczny Technologiczny, a obecną nazwę przyjął w 1995 roku. Jednak początków trzeba szukać w XIX wieku.