Koła naukowe

Na wydziale funkcjonują różnorodne koła naukowe i organizacje studenckie.

Reprezentują one różne obszary nauki oraz działalności społecznej i kulturalnej związanej z uczelnią.

VIS

Strzeleckie Koło Naukowe „VIS” powstało w 2019 roku przy Wydziale Inżynierii Produkcji (obecnie Wydział Mechaniczny Technologiczny). Celem Koła jest ułatwienie jego członkom rozwijania umiejętności praktycznych i pogłębienia wiedzy w zakresie strzelectwa oraz bronioznawstwa.

CIM

Koło Naukowe CIM działa od 2002 roku i jest najstarszym funkcjonującym kołem na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (dawniej Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej. Skupia studentów zainteresowanych komputerową integracją produkcji, automatyzacją maszyn i procesów produkcyjnych oraz budową wszelakiej maści robotów.

KNAP

Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej powstało pod koniec 2006 roku, a zostało oficjalnie wpisane do rejestru w styczniu 2007 roku. Przez dłuższy czas działalność KNAP była zawieszona, jednak w 2013 roku postanowiliśmy na nowo przywrócić je do życia.

Konstruktor

Koło Naukowe Konstruktor powstało w 2008 roku i działa przy Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (dawniej Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej.

TIM

TiM jest to Koło Naukowe działające przy Zakładzie Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa.

CMYK

Koło Naukowe CMYK działa przy Zakładzie Technologii Poligraficznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (dawniej Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej.

Biomech

Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomechanicznej „Biomech” zostało oficjalnie wpisane do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej 9 października 2013 roku.