O wydziale

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej kształci studentów w zakresie inżynierii produkcji – rozumianej jako połączenie zagadnień konstrukcyjnych, technologicznych, organizacyjnych i menedżerskich.

Inżynieria Produkcji, jak już wspomniano wyżej, jest połączeniem nauk technicznych z naukami o zarządzaniu. Absolwent inżynierii produkcji posiada zazwyczaj szeroką wiedzę inżynierską, ale również jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie rozwiązywania zagadnień organizacyjnych w swoim miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem produkcją. Celem takiego kształcenia jest osiągnięcie wiedzy o procesach produkcyjnych oraz sposobach ich realizacji, aby przebiegały w sposób płynny i najbardziej ekonomiczny.

Kształcenie obejmuje m.in. zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z obszaru technik wytwarzania tj. odlewnictwo, spawalnictwo, obróbka plastyczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, obróbka skrawaniem i projektowanie narzędzi, metrologia, obrabiarki, automatyka oraz projektowania i modelowania powyższych. W zakresie organizacji produkcji obejmuje całokształt problematyki zarządzania działalnością w przedsiębiorstwie. Dotyczy to aspektów technicznych, technologicz­nych, ekonomicznych, organizacyjnych, informatycznych, psychologicznych i społecznych.

Inżynier Produkcji zdobywa ostatecznie szeroki zakres umiejętności inżynierskich i menadżerskich, w oparciu o silne podstawy teoretyczne i praktyczne. Umiejętności te są niezbędne dla realizacji przyszłych zadań i projektów oraz ich koordynacji, jak i prawidłowym doborze specjalistów przy tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów związanych z projektowaniem i wdrażaniem procesów produkcyjnych oraz ich nadzorem.

Wydział zatrudnia około 200 nauczycieli akademickich, w tym wielu wybitnych, znanych w całym świecie – twórców oraz autorów patentów i licencji sprzedawanych do krajów całego świata. Na Wydziale, w dobrze wyposażonych laboratoriach, pracowniach badawczych i komputerowych prowadzone są liczne prace badawcze, konstrukcyjne, technologiczne – bardzo często przy współudziale studentów Wydziału, którzy traktowani są jako doceniani partnerzy profesorów, adiunktów i asystentów. Absolwenci Wydziału są cenionymi specjalistami, cieszącymi się uznaniem w kraju i za granicą.

Podobny model kształcenia stosowany jest również w Japonii, USA i Unii Europejskiej na wydziałach Production Engineering.

Zgodnie z zarządzeniem nr 59/2021 Rektora PW z dnia 30 czerwca 2021 r. Wydział Inżynierii Produkcji z dniem 1 sierpnia 2021 r. przekształca się w zakresie zmiany nazwy na Wydział Mechaniczny Technologiczny.

Informacie o wydziale

Wydział Inżynierii Produkcji  - powstał w 1951 roku jako Wydział Mechaniczny Technologiczny, a obecną nazwę przyjął w 1995 roku. Jednak początków trzeba szukać w XIX wieku, kiedy została utworzona Szkoła Przygotowawcza do mającego powstać Instytutu Politechnicznego. W 1829 roku w Szkole powstały cztery Wydziały, w tym Wydział Mechaniczny z trzema katedrami: Mechaniki, Budowy Maszyn i Technologii Mechanicznej. Przez lata zmieniały się struktura i nazwa, ale nic, nawet wielkie wydarzenia historyczne, nie zatrzymało rozwoju Wydziału. Obecnie, kształcący blisko 3000 studentów, WIP jest jednym z największych Wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Historia wydziału

Budynek Nowy Technologiczny

Wydział Mechaniczny Technologiczny powstał w 1951 roku, a w 1995 roku zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Produkcji. Zgodnie z zarządzeniem nr 59/2021 Rektora PW z dnia 30 czerwca 2021 r. Wydział Inżynierii Produkcjiz dniem 1 sierpnia 2021 r. powraca do swej dawnej nazwy: Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Jednak początków trzeba szukać w XIX wieku.