Wydział Inżynierii Produkcji

Władze WIP

Osoby pełniące funkcje Dziekana i Prodziekanów na Wydziale Inżynierii Produkcji.
Pracownicy wchodzący w skład Rady Wydziału oraz terminy posiedzeń.

Struktura WIP

Instytuty wchodzące w skład Wydziału Inżynierii Produkcji

Pracownicy

Aktualny skład osobowy WIP

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Wydziałowy Rzecznik Zaufania - dr inż.  Tadeusz Kowalski

Postępowania dot. stopni naukowych

Informacje dot. postępowania w sprawach stopni naukowych i tytułów naukowych, w tym harmonogram obron doktorskich, postępowania habilitacyjne i profesorskie

Rada Konsultacyjna Pracodawców

Organy Rady Konsultacyjnej Pracodawców przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.
Terminy oraz materiały z posiedzeń Rady Konsultacyjnej Pracodawców dostępne na stronie Biura ds. współpracy z pracodawcami.

Galeria zdjęć

Dział poświęcony galerii zdjęć związanych z działalnością Wydziału

Zamówienia publiczne

Dział poświęcony zamówieniom publicznym. Znajdują się tu  przetargi realizowane oraz zrealizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane z procedurą udzielania zamówienia publicznego