Wydział Inżynierii Produkcji

O wydziale

Informacje historyczne o Wydziale Inżynierii Produkcji

Władze WIP

Osoby pełniące funkcje Dziekana i Prodziekanów na Wydziale Inżynierii Produkcji.
Pracownicy wchodzący w skład Rady Wydziału oraz terminy posiedzeń.

Struktura WIP

Instytuty wchodzące w skład Wydziału Inżynierii Produkcji

Pracownicy

Aktualny skład osobowy WIP

Postępowania dot. stopni naukowych

Informacje dot. postępowania w sprawach stopni naukowych i tytułów naukowych, w tym harmonogram obron doktorskich, postępowania habilitacyjne i profesorskie

Galeria zdjęć

Dział poświęcony galerii zdjęć związanych z działalnością Wydziału

Zamówienia publiczne

Dział poświęcony zamówieniom publicznym. Znajdują się tu  przetargi realizowane oraz zrealizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane z procedurą udzielania zamówienia publicznego