Aktualności

W imieniu prof. A. Kolasy, Dziekana WIP, miło jest nam poinformować Państwa, iż Wydział Inżynierii Produkcji z dniem 23 kwietnia 2018 r. otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji (do pobrania: decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Doktoranci,

W dniu 13.11.2017 roku zostały przeprowadzone wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów.
Mandat otrzymały wszystkie kandydujące osoby czyli:

  • mgr inż. Karolina Łukasik
  • mgr inż. Piotr Nawrocki
  • mgr inż. Mariusz Salwin
  • mgr inż. Kamila Buziak

Wszystkim biorącym udział serdecznie dziękujemy, gratulujemy i życzymy powodzenia w tym roku akademickim :)

Serdecznie pozdrawiamy,

Wydziałowa Doktorancka Komisja Wyborcza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Doktoranci,

Dziękujemy za przesłanie zgłoszeń kandydatur do WRD. Wpłynęły 4 zgłoszenia.

Poniżej znajduje się lista kandydatów wraz z ich krótkimi opisami.

  1. mgr inż. Kamila Buziak (Sylwetka kandydata)
  2. mgr inż. Karolina Łukasik (Sylwetka kandydata)
  3. mgr inż. Piotr Nawrocki (Sylwetka kandydata)
  4. mgr inż. Mariusz Salwin (Sylwetka kandydata)

 Wybory przeprowadzone zostaną dnia 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) w godzinach 15-19 w sali NT 129.

Serdecznie pozdrawiamy,

Wydziałowa Doktorancka Komisja Wyborcza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Doktoranci,

Wydziałowa Komisja Stypendialna ogłasza wyniki rankingu doktorantów dot. stypendiów projakościowych oraz naukowych (Ranking doktorantów_styp. projak. i naukowe) . 

Należy mieć na względzie, że jest to propozycja Wydziału. Ostateczna decyzja należy do JM Rektora PW, gdyż przez niego przyznawane są stypendia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Doktoranci,

Przed nami kolejne wybory do WRD. Powołana Komisja Wyborcza, w składzie Naszych Kolegów Emilii Błońskiej oraz Damiana Rochalskiego, będzie w tym roku czuwać nad sprawnym i przede wszystkim prawidłowym przebiegiem wyborów. Wszystkich zainteresowanych kandydowaniem do WRD w roku akademickim 2017/2018, prosi się o przesyłanie swoich zgłoszeń wraz z krótkim opisem swojej osoby do

5 listopada 2017 roku, na adres mailowy: kami.buziak@gmail.com

Liczymy na Waszą chęć i aktywność w możliwości  reprezentowania Społeczności Doktorantów na Wydziale oraz poza nim, co m.in. daje członkostwo w WRD :)

Łączymy pozdrowienia,

RD WIP w r. akademickim 2016/2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!
Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom oraz studentom Politechniki oprogramowanie MS Office.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:

https://www.ci.pw.edu.pl/Aktualnosci/Oprogramowanie-MS-Office-dla-pracownikow-oraz-studentow-PW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora uczestnicy pierwszego roku studiów doktoranckich mają obowiązek zaliczenia seminarium pedagogicznego.

Szczegółowe informacje dot. terminów zajęć i zapisów znajdują się na stronie seminarium.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakładce WYKAZ PRZEDMIOTÓW znajdują się linki do nowych przedmiotów prowadzonych przez inne jednostki Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!
Nowe kryteria oraz tryb przyznawania stypendiów doktoranckich, projakościowych i naukowych doktorantom WIP od roku akademickiego 2017/2018:

Kryteria przyznawania stypendiów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Zaktualizowane zasady organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji PW:

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia 30.05.2017 r.