Aktualności

Zaktualizowane zasady organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji PW:

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia 30.05.2017 r.