Dziekanat ds. Nauczania

dziekanat.dzienny@wip.pw.edu.pl

Telefon: (22) 234-84-31

 

Godziny pracy Dziekanatu ds. Nauczania (pok. NT 116):

UWAGA!

15.01.2019 Ostateczny termin złożenia indeksów do przygotowania do obrony dla studentów I stopnia (planowana obrona w sem. zimowym 2018/2019 bez rejestracji na kolejny semestr)
28.01.2019 Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej dla studentów I stopnia (planowana obrona w sem. zimowym 2018/2019 bez rejestracji na kolejny semestr)
15.02.2019 Ostateczny termin zgłoszenia gotowości do przystąpienia do egzaminu dyplomowego dla studentów II stopnia(planowana obrona w sem. zimowym 2018/2019 bez rejestracji na kolejny semestr)
Do 14.02.2019 Wprowadzenie do systemu USOS wyników rejestracji
Do 18.02.2019 Termin składania podań - odwołań od wyników rejestracji
Terminy płatności

31.03.2019 – ostateczny termin wniesienia opłat za semestr letni (studia niestacjonarne)

31.03.2019 - za powtarzanie zajęć dydaktycznych

Od 18.03.2019 Przedłużanie ważności legitymacji studenckich

  

STANDARDOWE GODZINY PRACY DZIEKANATU:

Dla studentów studiów stacjonarnych :

Poniedziałek: 10:00 - 15:00

Wtorek: 10:00 - 12:00

Środa: 10:00 - 15:00

Piątek: 10:00 - 12:00

.

Dla studentów studiów niestacjonarnych :

Piątek: 15:00 – 17:00

Sobota: 10:00 – 14:00

(w terminach zjazdów)