Badania naukowe

W dziale przedstawione aktualne badania naukowe realizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

MultiDot - Projekt w ramach Funduszy Europejskich

Zakład Technologii Poligraficznych we współpracy z firmą Heidelberg bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowatorskiej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej w procesach drukowania. Technologia o nazwie MultiDot to innowacyjna metoda rastrowania z zastosowaniem nietypowej struktury rastrowej.

Twój certyfikat na przyszłość

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Twój certyfikat na przyszłość”.

Pracownicy WIP podnoszą kwalifikacje

W wyniku współpracy Wydziału Inżynierii Produkcji z firmą DR. JOHANNES HEIDENHAIN nasi pracownicywzięli udział w profesjonalnym szkoleniu Workshop iTNC 530 PL