Studenci

Stypendia

Informacje o możliwości ubiegania się o stypendia na Wydziale Inżynierii Produkcji

Praktyki

Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej (inżynierskiej, magisterskiej).

Samorząd studentów

Na podstawie §1, punktu 1 Regulaminu Samorządu Studenów Politechniki Warszawskiej: "Samorząd Studentów PW tworzą wszyscy studenci PW"

Koła naukowe

Na wydziale funkcjonują różnorodne koła naukowe i organizacje studenckie.

Reprezentują one różne obszary nauki oraz działalności społecznej i kulturalnej związanej z uczelnią.

Organizacje studenckie

Na wydziale funkcjonują różnorodne koła naukowe i organizacje studenckie. Reprezentują one różne obszary nauki oraz działalności społecznej i kulturalnej związanej z uczelnią.

Ubezpieczenia

Informacje dot. ubezpieczenia NFZ (ZUS) dla studentów, którzy ukończyli 26 lat i ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz opieki medycznej - Oferta Centrum Medycznego CenterMed.

Erasmus+

Lista uczelni partnerskich

Studenci z niepełnosprawnością

Politechnika Warszawska  utworzyła Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych, w szczególnych przypadkach i problemach prosimy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami sekcji;

e-mail / WiFi / Software

W tym dziale dowiesz się min. o możliwości pobrania oprogramowania, usługach informatycznych WIP 

Informator

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem dla Studentów 2016/2017