Samorząd studentów

Na podstawie §1 punktu 1 Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej: „Samorząd Studentów PW tworzą wszyscy studenci PW”

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej jest podstawową organizacją zrzeszającą studentów i reprezentującą ich interesy wobec władz i administracji Politechniki Warszawskiej.

Reprezentantem SSPW na Wydziale jest Wydziałowa Rada Samorządu. Na naszym Wydziale działa Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, jej „siedziba” mieści się w pok. 312 NT. Nad całokształtem funkcjonowania WRS WIP czuwa Przewodniczący WRS. Wybory do WRS WIP odbywają się co roku na przełomie listopada i grudnia, kiedy to każdy student WIP może kandydować do bycia przyszłym samorządowcem. Wyborcami jak i kandydatami mogą być tylko i wyłącznie studenci WIP-u.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WIP organizuje coroczne wyjazdy integracyjne dla I roku, bale połowinkowe, otrzęsinowe, wybory Miss i Mistera WIP i wiele wiele innych ciekawych projektów przeznaczonych dla Was - studentów.

Oprócz tego WRS WIP organizuje różnego rodzaju kursy i szkolenia dla studentów. Od października będzie to na pewno szereg szkoleń NLP oraz najprawdopodobniej długo wyczekiwane szkolenie Solid Edge oraz wiele innych wartych odbycia kursów.

Do podstawowych zadań Samorządu należy:

• Reprezentowanie interesów studentów na Uczelni i na zewnątrz,

• Wyrażanie opini społeczności studentów PW w sprawach, którymi społeczność ta jestzainteresowana,

• Uczestnictwo, poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach PW,

  a w szczególności:

  a) opiniowanie projektów decyzji organów PW w sprawach dotyczących studentów, 
      w tym związanych z organizacją i Regulaminem Studiów w PW,

  b) współpracowanie z władzami Uczelni i Wydziałów w działaniach zmierzających
      do poprawy systemu kształcenia,

  c) uczestniczenie w podziale środków i przyznawaniu świadczeń z Własnego Funduszu Stypendialnego PW 
      oraz innych środków, z których przyznaje się stypendia i nagrody na zasadach określonych
      w odrębnych przepisach,

  d) porozumiewanie się z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach podziału Funduszu Pomocy Materialnej 
       dla Studentów i Doktorantów i współdecyduje w zakresie podziału środków przeznaczonych
       na cele studenckie.

  e) dbanie o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentów oraz wspiera studencki ruch naukowy.
       

• Bronienie praw studentów.

Nasz profil na Facebooku