Samorząd studentów

Na podstawie §1, punktu 1 Regulaminu Samorządu Studenów Politechniki Warszawskiej: "Samorząd Studentów PW tworzą wszyscy studenci PW"

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej jest podstawową organizacją zrzeszającą studentów i reprezentującą ich interesy wobec władz i administracji Politechniki Warszawskiej.

Reprezentantem SSPW na Wydziale jest Wydziałowa Rada Samorządu. Na naszym Wydziale działa Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, jej "siedziba" mieści się w pok. 312NT. Nad całokształtem funkcjonowania WRS WIP czuwa Przewodniczący WRS. Wybory do WRS WIP odbywają się co roku na przełomie listopada i grudnia, kiedy to każdy student WIP może kandydować do bycia przyszłym samorządowcem. Wyborcami jak i kandydatami mogą być tylko i wyłącznie studenci WIP-u.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WIP organizuje coroczne wyjazdy integracyjne dla I roku, bale połowinkowe, otrzęsinowe, wybory Miss i Mistera WIP i wiele wiele innych ciekawych projektów przeznaczonych dla Was - studentów.

Oprócz tego WRS WIP organizuje różnego rodzaju kursy i szkolenia dla studentów. Od października będzie to na pewno szereg szkoleń NLP oraz najprawdopodobniej długo wyczekiwane szkolenie Solid Edge oraz wiele innych wartych odbycia kursów.

Do podstawowych zadań Samorządu należy:

  • Reprezentowanie interesów studentów na Uczelni i na zewnątrz,
  • Wyrażanie opini społeczności studentów PW w sprawach, którymi społeczność ta jestzainteresowana,
  • Uczestnictwo, poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach PW,
     a w szczególności:

a) opiniowanie projektów decyzji organów PW w sprawach dotyczących studentów,
     w tym związanych z organizacją i Regulaminem Studiów w PW,
 b) współpracowanie z władzami Uczelni i Wydziałów w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia,
 c) uczestniczenie w podziale środków i przyznawaniu świadczeń z Własnego Funduszu Stypendialnego PW
     oraz innych środków, z których przyznaje się stypendia i nagrody na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 d) porozumiewanie się z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach podziału Funduszu Pomocy Materialnej
     dla Studentów i Doktorantów i współdecyduje w zakresie podziału środków przeznaczonych na cele studenckie.
 e) dbanie o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentów oraz wspiera studencki ruch naukowy.

  • Bronienie praw studentów.

Nasz profil na Facebooku