Dziekanat ds. Nauczania

dziekanat.dzienny@wip.pw.edu.pl - Dziekanat do Spraw Nauczania

Telefon: (22) 234-84-31

dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl - Dziekanat do Spraw Studenckich

Telefon: (22) 234 82 54

international@wip.pw.edu.pl - International Office

Telefon: (22) 234 82 28

 .

Dziekanat ds. Nauczania, Dziekanat ds. Studenckich oraz International Office

Wszystkie sprawy należy zgłaszać telefonicznie (w godz. 10- 14) lub mailowo.

.

Od poniedziałku  01.06.2020 roku wystawiona będzie przy portierni urna, w której mogą Państwo umieszczać, w zaklejonej kopercie, dokumenty do Dziekanatu ds. Nauczania. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33/2020 dokumenty te będą podlegały kwarantannie.

Dziekanaty będą przyjmowały tylko w sprawach pilnych, studentów umówionych telefonicznie na konkretny dzień i godzinę.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33/2020 wymagane jest zasłanianie ust i nosa przez studentów na terenie całej Uczelni, dezynfekowanie rąk oraz wpisanie się do rejestru osób wchodzących na  Wydział.

Standardowe godziny pracy Dziekanatu ds. Nauczania (pok. NT 116) (W OKRESIE PRZERWY STANDARDOWE GODZINY PRACY NIE OBOWIĄZUJĄ)

Dla studentów studiów stacjonarnych :

Poniedziałek: 10:00 - 15:00

Wtorek: 10:00 - 12:00

Środa: 10:00 - 15:00

Piątek: 10:00 - 12:00

.

Dla studentów studiów niestacjonarnych :

Piątek: 15:00 – 17:00

Sobota: 10:00 – 14:00

(w terminach zjazdów)