Domy studenckie

Studenci studiów dziennych mogą ubiegać się o miejsca w dwóch domach studenckich:

  • “Żaczek” (ul. Wołoska 141A)
  • “Akademik” (ul. Akademicka 5)

W domu studenckim “Żaczek” do dyspozycji są segmenty dwu- lub czteroosobowe z łazienką, kuchnią i całkowitym wyposażeniem. W “Akademiku” są pokoje dwuosobowe. Kuchnia i łazienka są wspólne dla wszystkich mieszkańców piętra. Wszystkie warszawskie domy studenckie są koedukacyjne. Politechnika Warszawska, w miarę możliwości, dofinansowuje opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim – zależnie od dochodów przypadających na jednego członka rodziny.

Kandydaci na studia na Politechnice Warszawskiej, którzy zostaną przyjęci w roku bieżącym, będą ubiegać się o miejsca w domach studenckich przy pomocy Systemu Elektronicznego Kwaterowania Studentów. Wniosek powinni złożyć w terminie od 23 lipca do 14 sierpnia. Do zalogowania się nie będą potrzebne dodatkowe hasła - wystarczające będą dane użyte w systemie rekrutacji. Również w tym czasie nowo przyjęci studenci muszą złożyć w dziekanacie wniosek wydrukowany przy pomocy systemu i podpisany (razem z innymi wymaganymi dokumentami). 

 Nowo przyjęty student I roku pod rygorem utraty miejsca jest zobowiązany do wniesienia przedpłaty w wysokości 150 zł na poczet opłaty za korzystanie z miejsca w domu studenckim w terminie do 31 sierpnia.

System Elektronicznego Kwaterowania Studentów