Aktualności

21.10.2021 - obrona rozprawy doktorskiej: mgr inż. Krzysztof Jankowski

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgra inż. Krzysztofa Jankowskiego

pt.: Konstytutywne modelowanie gąbczastej tkanki kostnej człowieka na poziomie mikrostrukturalnym.

Obrona rozprawy odbędzie się w trybie zdalnym 21 października 2021 r. o godz. 16.15

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa
na adres e-mail: artur.soroczynski@pw.edu.pl do dnia 18 października 2021 r. do godz. 12:00.

MBA WCM

Trzysemestralne studia podyplomowe MBA WCM powstały w partnerstwie Szkoły Biznesu PW z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym PW oraz Kaizen Institute. Program studiów dostosowany jest do wyzwań przed jakimi stoją nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne. Doświadczeni wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doskonalenia procesów produkcyjnych oraz wspomagających, takich jak utrzymanie ruchu, gospodarka narzędziowa, logistyka wewnętrzna itd.

Uczestnicy studiów uzyskają prestiżowy dyplom MBA WCM.

Poradnik dla studentów na rozpoczęcie roku

Wszystkich studentów, a zwłaszcza studentów I roku zachęcamy do zapoznania się z publikacją Działu Badań i Analiz CZIiTT PW - poradnikiem:
„Jak w pełni wykorzystać czas studiów? Rady absolwentów PW dla kandydatów na studia i studentów”.

Zmiana nazwy wydziału

MT zamiast WIP

Czytelnia Biblioteki Terenu Południowego znowu otwarta!

Od 1 października czytelnia Biblioteki Terenu Południowego - Filia Biblioteki Głównej PW po długim okresie zamknięcia otwiera swoje drzwi i zaprasza czytelników:
poniedziałki - piątki w godz. 9.00 - 19.00,
soboty w godz. 9.00 -16.00.

Przypominamy o konieczności stosowania maseczek, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu społecznego (między czytelnikami).

Znajdź swojego Tutora

Zapraszamy uzdolnionych studentów PW do udziału w zajęciach prowadzonych nowoczesnymi metodami dydaktycznymi.

Warunki rekrutacji oraz lista tutorów:

kontakt - Patrycja Kluź,
e-mail: patrycja.kluz@pw.edu.pl
tel.: 22 234 13 72

Rabat na skrypty i monografie w Oficynie Wydawniczej PW

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej zaprasza do księgarni przy ulicy Noakowskiego 18/20. Dzięki ostatnim zmianom zapoznanie się z ofertą jest zdecydowanie łatwiejsze i bardziej przyjazne dla odwiedzających i kupujących.

Dodatkowo od 1 do 31 października wszystkie monografie i skrypty wydane przez Oficynę Wydawniczą PW będzie można nabyć z rabatem 20%.

Księgarnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Osoby przyjęte na studia

Grafika z logo wydziału MT

- ważne informacje

Zarządzenie nr 45 /2021 Rektora PW dot. praktyk studenckich

Zarządzenia nr 45 /2021 Rektora PW z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich oraz wzorów nowych dokumentów - załączniki:

  1. Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich
  2. Porozumienie wraz z klauzulą informacyjną: (1) Uczelni dla Uczestnika praktyk, (2) Uczelni dla Podmiotu zewnętrznego, (3) Podmiotu zewnętrznego
  3. Skierowanie i Zaświadczenie o odbyciu praktyki
  4. Sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich

Pobierz plik (pdf, 225,95 kB)

Możliwość publikacji w czasopiśmie 'Energies'

grafika Energy Challenges and Smart Applications in Production Systems

Zachęcamy wszystkich pracowników MT oraz członków innych wydziałów PW reprezentujących ważne dla naszego wydziału dyscypliny (np. inżynieria mechaniczna) do przesyłania swoich artykułów.
Tytuł naszego Special Issue to: "Energy Challenges and Smart Applications in Production Systems".

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/energy_challenges_and_smart_applications

ENHANCE Summer School na Politechnice Warszawskiej

Grafika ENHANCE Summer School

W dniach 15-28 września br. Politechnika Warszawska zorganizuje szkołę letnią „Green Campus - ENHANCE Summer School on Climate Change”.

Zmiana nazwy WIP na MT

Zgodnie z zarządzeniem nr 59/2021 Rektora PW z dnia 30 czerwca 2021 r.
Wydział Inżynierii Produkcji z dniem 1 sierpnia 2021 r. przekształca się
w zakresie zmiany nazwy na Wydział Mechaniczny Technologiczny.

Zarządzenie nr 59/2021 Rektora PW

Zarządzenie Rektora nr 59/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej PW oraz zmian do Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej (WMT, BKP)

Pobierz plik (pdf, 92,17 kB)

Koronawirus a funkcjonowanie PW – najnowsze informacje

Zgodnie z Komunikatem Rektora PW nr 1/2021 od dnia 1 lipca 2021 r. Politechnika Warszawska przechodzi z „2-giego” na „1-szy” poziom ograniczeń w związku ze zmniejszeniem się zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19.
Wprowadzono nowe Zarządzenie Rektora PW nr 58/2021 z 30 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Rektora PW nr 104/2020 w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19.
Nadal obowiązuje Zarządzenie Rektora PW nr 40 /2021 z 17 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w trybie zdalnym.

Stale aktualizowane informacje są zamieszczane na stronie głównej PW oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PW.
Proszę o zapoznanie się również z linkami: Uczelnia w czasie pandemii » oraz PW a koronawirus – FAQ »

Zarządzenie nr 40/2021 Rektora PW

Zarządzenie Rektora nr 40/2021 z dnia 17/05/2021 w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 66,43 kB)

Zarządzenie Rektora PW nr 58/2021 z 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Rektora nr 58/2021 z 30 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 104/2020 w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19

Pobierz plik (pdf, 169,44 kB)

Komunikat Rektora PW nr 1/2021 z 1 lipca 2021 r.

Komunikat Rektora nr 1/2021 z 1 lipca 2021 r. w związku ze zmniejszeniem się zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19

Pobierz plik (pdf, 70,74 kB)

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW - weź udział w badaniu

Grafika dotycząca badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW

Droga Studentko, Drogi Studencie,
Już niedługo zostaniesz absolwentem Politechniki Warszawskiej. Biuro Karier PW zaprasza Cię do pozostania w kontakcie z uczelnią oraz wzięcia udziału w badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW.
Do badania zaprosimy Cię po 6-12 miesiącach od uzyskania dyplomu. Jeśli chcesz, zostaw swój adres e-mail w dziekanacie, byśmy mogli się z Tobą skontaktować.
Dowiedz się więcej o badaniu oraz o ofercie Biura Karier PW dla Absolwentów.

Zespół Biura Karier PW życzy wielu sukcesów w rozwijaniu Twojej kariery!

Program antyplagiatowy iThenticate

Biblioteka Główna PW zaprasza do skorzystania z programu antyplagiatowego iThenticate. Jest to projekt pilotażowy skierowany do pracowników/doktorantów prowadzących działalność naukową w Politechnice Warszawskiej. Program umożliwia weryfikację oryginalności dokumentu (głównie anglojęzycznego) przed wysłaniem do redakcji w celu jego opublikowania, poprzez porównanie z otwartymi zasobami Internetu oraz z bazami danych indeksowanymi przez iThenticate. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  (wymagany adres mailowy w domenie @pw.edu.pl). Liczba kont jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły w aktualnościach na stronie Biblioteki Głównej »

Zaproszenie do udziału w projekcie „Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości”

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zaprasza społeczność studentów do udziału w projekcie „Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oświadczenie uczestnika projektu „Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości”

Pobierz plik (doc, 694,50 kB)

Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie „Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości”

Pobierz plik (doc, 675,00 kB)

Zaproszenie do udziału w projekcie „Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości”

Pobierz plik (pdf, 189,62 kB)

Studenci i absolwenci Wydziału Inżynierii Produkcji docenieni przez rynek pracy w branży inżynierskiej

Podpisanie umowy współpracy pomiędzy UDT a WIP

Dnia 17 lutego 2021 r. podpisano porozumienie pomiędzy Wydziałem Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej a Urzędem Dozoru Technicznego w sprawie powołania Akademii UDT.
Strony reprezentowali: dr inż. Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW.