Stypendia rektora 2022/2023

Stypendium rektora dla najlepszych studentów - wstępny ranking

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – średnie ocen przeliczone komisyjnie

Poniżej znajduję się wstępny ranking średnich ocen oraz osiągnięć sportowych, naukowych, artystycznych (wg kierunków studiów, z podziałem na studia I i II stopnia). Część osób musi wyjaśnić dane lub uzupełnić wniosek.

AiRPP I st. / AiRPP II st. / GPEM / MiBM I st. / MiBM II st. /

PiP I st. / PiP II st. / ZiIP I st. / ZiIP II st. / matura olimpiada

Wszelkie niejasności prosimy kierować na piśmie na adres dziekanat.soc.mt@pw.edu.pl lub osobiście w NT 127 do 28.10.2022 r. Po tym terminie nie będzie możliwe dokonywanie zmian w rankingu.

Stypendia - ranking AiRPP I st.

Pobierz plik (pdf, 112,37 kB)

Stypendia - ranking AiRPP II st.

Pobierz plik (pdf, 101,28 kB)

Stypendia - ranking GPEM

Pobierz plik (pdf, 91,62 kB)

Stypendia - ranking MiBM I st.

Pobierz plik (pdf, 93,70 kB)

Stypendia - ranking MiBM II st.

Pobierz plik (pdf, 102,60 kB)

Stypendia - ranking PiP I st.

Pobierz plik (pdf, 103,26 kB)

Stypendia - ranking PiP II st.

Pobierz plik (pdf, 94,88 kB)

Stypendia - ranking ZiIP I st.

Pobierz plik (pdf, 136,78 kB)

Stypendia - ranking ZiIP II st.

Pobierz plik (pdf, 133,31 kB)

Stypendia - ranking: matura - olimpiada

Pobierz plik (pdf, 77,49 kB)

Stypendium Rektora – ranking ostateczny

Poniżej znajdują się ostateczne rankingi średnich ocen na poszczególnych kierunkach i stopniach.

Czekamy jeszcze na zatwierdzenie ich przez Biuro Kanclerza. Jeśli nic się nie zmieni, osoby zaznaczone na żółto dostaną stypendium. Wysokość świadczeń ustali Rektor.

AiRPP I st. / AiRPP II st. / MiBM I st. / MiBM II st. /

PiP I st. / PiP II st. / ZiIP I st. / ZiIP II st. / matura olimpiada

Odwołania można składać do OKS po odebraniu decyzji w dziekanacie (listopad).

Stypendium Rektora – ranking ostateczny AiRPP I st.

Pobierz plik (pdf, 122,04 kB)

Stypendium Rektora – ranking ostateczny AiRPP II st.

Pobierz plik (pdf, 99,13 kB)

Stypendium Rektora – ranking ostateczny MiBM I st.

Pobierz plik (pdf, 95,93 kB)

Stypendium Rektora – ranking ostateczny MiBM II st.

Pobierz plik (pdf, 100,60 kB)

Stypendium Rektora – ranking ostateczny PiP I st.

Pobierz plik (pdf, 108,16 kB)

Stypendium Rektora – ranking ostateczny PiP II st.

Pobierz plik (pdf, 92,53 kB)

Stypendium Rektora – ranking ostateczny ZiIP I st.

Pobierz plik (pdf, 159,05 kB)

Stypendium Rektora – ranking ostateczny ZiIP II st.

Pobierz plik (pdf, 115,38 kB)

Stypendium Rektora – ranking ostateczny: matura olimpiada

Pobierz plik (pdf, 77,49 kB)