Seminarium wydziałowe

Doktorant:
mgr inż. Piotr Janicki

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. PW

Temat rozprawy:
Badania nowego sposobu krojenia wkładów książkowych nożem krążkowym ustawionym mimośrodowo