Seminarium Technologiczne „Obróbka pięciostronna”

Seminarium technologiczne z pokazem na żywo obróbki pięciostronnej, podczas którego zaprezentowana zostanie nowoczesna obróbka na frezarce CMX 70u.