9/2020/WIP- IMIP

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń do laboratorium zaawansowanych technologii biomedycznych dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

Original text

Contribute a better translation

Oferty winny być złożone w terminie do 23.12.2020 r., do godziny 11.00. w siedzibie Zamawiającego w Warszawie: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02 - 524 Warszawa w pokoju nr 114 (Biuro Dziekana)

Original text

Contribute a better translation