Plany modelowe

Aktualne plany modelowe studiów

1. Studia stacjonarne I stopnia

kierunek Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych (poprzednia nazwa: Automatyka i Robotyka)
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2015 r. i później

 

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 i 2016/17

 

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2017 r. i później

 

kierunek Papiernictwo i Poligrafia

plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2019 r. i później

   

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2015/16, 2016/17, 2017/18 i 2018/19

  

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2019 r. i później

 

 kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16, 2016/17, 2017/18 i 2018/19

 

2. Studia stacjonarne II stopnia

kierunek Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych (poprzednia nazwa: Automatyka i Robotyka)
plan obowiązuje od 1 października 2013 r. (z poprawkami)

 

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/17, 2017/18 i 2018/19

 

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje od 1 października 2019 r. - nowy plan modelowy

  

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/15, 2015/16 i 2016/17

 

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia od 1 października 2017 r. i później

 

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2019r. i później

  

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia do roku akademickiego 2018/19 (włącznie)

 

3. Studia niestacjonarne I stopnia:

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2017 r. i później

 
kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/17 i wcześniej

 
kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2015 r i później

 
kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan  obowiązuje dla studentów rozpoczynających studia od 1 października 2017 r.

 

4. Studia niestacjonarne II stopnia:

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/17, 2017/18 i 2018/19

 

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2019r. i później

  

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2017r. i później

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia przed 1 października 2019 r.

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2019 r. i później

 

5. Studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim

plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia 1 października 2017 r. i wcześniej

 

plany obowiązujące od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018:

rekrutacja wiosenna:

rekrutacja jesienna: