Plany modelowe

Aktualne plany modelowe studiów

1. Studia stacjonarne I stopnia

kierunek Automatyka i Robotyka
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2015 r. i później

 

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 i 2016/17

 

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2017 r. i później

 

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2015 r. i później

 

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2015 r. i później

 

2. Studia stacjonarne II stopnia

kierunek Automatyka i Robotyka
plan obowiązuje od 1 października 2013 r. (z poprawkami)

 

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje od 1 października 2016 r.

 

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/15, 2015/16 i 2016/17

 

kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia od 1 października 2017 r. i później

 

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia od 1 października 2009 r. i później

 

3. Studia niestacjonarne I stopnia:

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2017 r. i później

 
kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/17 i wcześniej

 
kierunek Papiernictwo i Poligrafia
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2015 r i później

 
kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan  obowiązuje dla studentów rozpoczynających studia od 1 października 2017 r.

 

4. Studia niestacjonarne II stopnia:

kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2016 r. i później

 

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
plan obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2009 r. i później

 
 

5. Studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku angielskim

plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia 1 października 2017 r. i wcześniej

 

plan obowiązujący studentów rozpoczynających studia 20 lutego 2018 r. i później (wkrótce)