Adres WIP

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa