Rekrutacja na studia mgr od Lutego 2020 r.

Studia od Lutego'2020 - gdzie i kiedy złożyć dokumenty

Na Wydziale Inżynierii Produkcji PW od Lutego'2020 r. można rozpocząć naukę na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich dziennych).

Studia od Lutego'2020 - jakie kierunki studiów

Na Wydziale Inżynierii Produkcji PW od Lutego'2020 r. możesz rozpocząć naukę na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich dziennych).

Studia od Lutego'2020 - wykaz dokumentów

Na Wydziale Inżynierii Produkcji PW od Lutego'2020 r. możesz rozpocząć naukę na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich dziennych).

Studia od Lutego'2020 - rozmowa kwalifikacyjna

Na Wydziale Inżynierii Produkcji PW od Lutego'2020 r. możesz rozpocząć naukę na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich dziennych).