Wykaz przedmiotów

Oferta przedmiotów dla doktorantów:

WYDZIAŁ  INŻYNIERII  PRODUKCJI

Studia Doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn dla kierunków:

  • Technologia Maszyn /Specjalność 1/,
  • Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne /Specjalność 2/.

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018:

Przedmioty obowiązkowe

Grupa
seminaryjna
I, II
 Zarządzanie innowacjami i technologiami
 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

 Poniedziałki 17.30 – 20.20

 Terminy zajęć:
 26.II, 12.III, 26.III, 16.IV, 7.V, 21.V, 4.VI, 18.VI

Sala 16 ST
Grupa
seminaryjna
I
 Podstawy teoretyczne MES
 Dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. PW

 Czwartki 17.30 – 20.20

 Terminy zajęć:
 22.II, 8.III, 22.III, 12.IV, 26.IV, 10.V, 24.V, 7.VI

Sala 129 NT
Grupa
seminaryjna
 I, II
 Statystyka matematyczna i podstawy eksperymentu
 Dr inż. Krzysztof Bryś

 Wtorki 17.30 – 20.20

 Terminy zajęć:
 20.II, 6.III, 20.III, 10.IV, 24.IV, 8.V, 22.V, 5.VI

Sala 16 ST

 

 Seminarium doktoranckie

Grupa
seminaryjna
Kierownik grupy seminaryjnej Tematyka i terminy Sala
I  Dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. PW  Budowa i eksploatacja maszyn
 Poniedziałki 17.00 – 18.30
 NT 129
II  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek         

 Zarządzanie produkcją
 Poniedziałki 17.30 – 20.20

 Terminy zajęć:
 19.II, 5.III, 19.III, 9.IV, 23.IV, 14.V, 28.V, 11.VI

ST 16

 

Centrum Studiów Zaawansowanych

Program studiów doktoranckich

Seminarium Pedagogiczne dla doktorantów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydział Chemiczny PW oferuje wykład dla doktorantów pt.: "Recent progress in chemistry of nanomaterials: applications in electronics, energy conversion and biosciences".  Abstrakt

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Adam Proń.

Rozpoczęcie zajęć: wtorek 03.10.2017, godz. 16:15-19:00, Audytorium im. prof. I. Mościckiego, Gmach Technologii Chemicznej ul. Koszykowa 75.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta seminariów doktorskich, prowadzonych przez pracowników Wydziału Nauk Społecznychi Administracji PW w roku akademickim 2017/2018:

https://www.ans.pw.edu.pl/Aktualnosci/Seminaria-doktorskie

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykłady podstawowe i specjalne oferowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW w semestrze zimowym 2017/2018:

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/w_podstawowe.html

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/w_specjalne.html

 

Inne przedmioty dla doktorantów: