Wykaz przedmiotów

Oferta przedmiotów dla doktorantów

 

WYDZIAŁ  INŻYNIERII  PRODUKCJI

 

Studia Doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn dla kierunków:

-   Technologia Maszyn /Specjalność 1/,

- Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne /Specjalność 2/.

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017:

 

Przedmioty obowiązkowe

      Grupa seminaryjna

         II

Ekonomia

Prof. dr hab. Stanisław  Marciniak

Czwartek 17.30 – 20.30

( 2.03, 16.03, 30.03, 13.04,

  27.04, 11.05, 25.05, 8.06)

  Sala

ST 16

      Grupa seminaryjna

          I

 

Zaawansowana  robotyka

Prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski

Środa  17.00 – 19.30

(1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 29.03, 5.04, 12.04, 26.04, 10.05, 17.05)

    Sala

 NT 129

     Grupa seminaryjna

        I, II

 

Organizacja i zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie

Prof. dr hab. inż. Krzysztof  Santarek

Poniedziałek  17.30 – 20.00

(27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 8.05, 22.05, 5.06. 19.06)

   Sala

  ST 16

                                            

                                                           Seminarium doktoranckie

Grupa seminaryjna Kierownik grupy seminaryjnej Tematyka i terminy Sala

 

I

 

Dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. PW

Budowa i eksploatacja maszyn

Poniedziałek 17.00 – 18.30

 

    NT 129

 

 

 

 

II

 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek                                  

 

 

Zarządzanie produkcją i technologiami, systemy informatyczne

Poniedziałek  17.30  –  20.30

(20.02, 6.03, 20.03, 3.04,

 24.04, 15.05, 29.05, 12.06)

 

 

ST 16

Centrum Studiów Zaawansowanych

Program studiów doktoranckich

Seminarium Pedagogiczne dla doktorantów

Oferta seminariów doktorskich, prowadzonych przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych

i Administracji PW w roku akademickim 2017/2018:

https://www.ans.pw.edu.pl/Aktualnosci/Seminaria-doktorskie

 

Wykłady podstawowe i specjalne oferowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW w semestrze zimowym 2017/2018:

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/w_podstawowe.html

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/w_specjalne.html

 

Inne przedmioty dla doktorantów: