Wykaz przedmiotów

Oferta przedmiotów dla doktorantów:

WYDZIAŁ  INŻYNIERII  PRODUKCJI

Studia Doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn dla kierunków:

  • Technologia Maszyn /Specjalność 1/,
  • Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne /Specjalność 2/.

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019:

Przedmioty obowiązkowe

   Metody i techniki zarządzania
 Prof. dr hab. Stanisław Marciniak

 Wtorki 16.15 – 19.15

 Terminy zajęć:
 16.X, 30.X, 13.XI, 27.XI, 4.XII, 11.XII, 8.I, 22.I

Sala 16 ST
   Podstawy teoretyczne MES (w j. ang.)
 Dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. PW

 Czwartki 16.00 – 19.00

 Terminy zajęć:
 18.X, 25.X, 8.XI, 22.XI, 6.XII, 20.XII, 10.I, 24.I

Sala 1 NT
   Techniki optymalizacji 
 Dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. PW

Środy  17.00 – 20.00

Terminy zajęć:

24.X, 7.XI, 14.XI, 21.XI, 5.XII, 19.XII, 9.I, 23.I

Sala 129 NT

 

 Seminarium doktoranckie

Grupa
seminaryjna
Kierownik grupy seminaryjnej Tematyka i terminy Sala
I  Dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. PW

 Budowa i eksploatacja maszyn

 Poniedziałki 17.00 – 18.30

 Sala 129 NT
II  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek         

 Zarządzanie produkcją
 Poniedziałki 17.30 – 20.20

 Terminy zajęć:
 8.X, 15.X, 3.XI, 10.XI, 3.XII, 17.XII, 7.I, 21.I

Sala 214 NT

 

Centrum Studiów Zaawansowanych

Program studiów doktoranckich

Seminarium Pedagogiczne dla doktorantów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydział Chemiczny PW oferuje wykład dla doktorantów pt.: "Recent progress in chemistry of nanomaterials: applications in electronics, energy conversion and biosciences".  Abstrakt

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Adam Proń.

Rozpoczęcie zajęć: wtorek 03.10.2017, godz. 16:15-19:00, Audytorium im. prof. I. Mościckiego, Gmach Technologii Chemicznej ul. Koszykowa 75.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta seminariów doktorskich, prowadzonych przez pracowników Wydziału Nauk Społecznychi Administracji PW w roku akademickim 2017/2018:

https://www.ans.pw.edu.pl/Aktualnosci/Seminaria-doktorskie

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykłady podstawowe i specjalne oferowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW w semestrze zimowym 2017/2018:

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/w_podstawowe.html

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/w_specjalne.html

 

Inne przedmioty dla doktorantów: