Wykaz przedmiotów

Oferta przedmiotów dla doktorantów

 

WYDZIAŁ  INŻYNIERII  PRODUKCJI

 

Studia Doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn dla kierunków:

-   Technologia Maszyn /Specjalność 1/,

- Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne /Specjalność 2/.

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018:

 

Przedmioty obowiązkowe

      Grupa

seminaryjna

       II, III

Ekonomia

Prof. dr hab. Stanisław  Marciniak

Czwartek  17.00 – 20.20

Terminy zajęć:

5.X,  19.X, 9.XI,  23.XI,

7.XII, 21.XII, 11.I,  25.I

  Sala

ST 16

      Grupa 

seminaryjna

     I, II, III

Materiałowe aspekty technik wytwarzania                           

Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara

Środa 17.00 – 20.20

Terminy zajęć:

15.XI,  22.XI, 29.XI, 6.XII,

13.XII, 10.I, 17.I,  24.I

Sala

NT 129

     Grupa

seminaryjna

     I, II, III

Metodologia badań naukowych

Dr hab. Wojciech Wiszniewski, prof. PW

Wtorek 17.00 – 20.20

Terminy zajęć:

10.X,  24.X,  7.XI, 21.XI,

5.XII, 19.XII, 9.I,  23.I

 Sala

 ST 16

                                            

                                                           Seminarium doktoranckie

Grupa seminaryjna Kierownik grupy seminaryjnej Tematyka i terminy Sala
I Dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. PW

Budowa i eksploatacja maszyn

Poniedziałek 17.00 – 18.30

 

 NT

129

II
 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek                                  

 

Zarządzanie produkcją

Poniedziałek  17.00  –  20.20

Terminy zajęć:

9,X,  23.X,  6.XI, 20.XI,

4 XII, 18.XII, 8.I,  22.I

 

 ST

 16

Centrum Studiów Zaawansowanych

Program studiów doktoranckich

Seminarium Pedagogiczne dla doktorantów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydział Chemiczny PW oferuje wykład dla doktorantów pt.:"Recent progress in chemistry of nanomaterials: applications in electronics, energy conversion and biosciences". Abstrakt

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Adam Proń.

Rozpoczęcie zajęć: wtorek 03.10.2017, godz. 16:15-19:00, Audytorium im. prof. I. Mościckiego, Gmach Technologii Chemicznej ul. Koszykowa 75.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta seminariów doktorskich, prowadzonych przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych

i Administracji PW w roku akademickim 2017/2018:

https://www.ans.pw.edu.pl/Aktualnosci/Seminaria-doktorskie

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykłady podstawowe i specjalne oferowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW w semestrze zimowym 2017/2018:

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/w_podstawowe.html

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/w_specjalne.html

 

Inne przedmioty dla doktorantów: