Rekrutacja

Informacje o rekrutacji na studia III stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nr 2

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nr 4

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nr 2

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nr 4

Rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 195/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 marca 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 oraz form tych studiów

BARDZO WAŻNE JEST TO, ŻE PROCES REKRUTACYJNY ZACZYNA SIĘ OD REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ NA STUDIA DOKTORANCKIE:

https://rekrutacja.pw.edu.pl/dok

Rozpoczęła się rekrutacja na studia doktoranckie na rok 2018/2019 w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie:

Budowa i Eksploatacja Maszyn (studia stacjonarne w języku polskim oraz niestacjonarne w języku polskim i angielskim).

Dostępne specjalności to:

  • Technologia Maszyn (studia stacjonarne),
  • Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinach:

  • Budowa i Eksploatacja Maszyn,
  • Inżynieria produkcji,
  • Mechanika,

Komplet dokumentów należy złożyć do 31 sierpnia 2018 roku, w pok. 123a, na Wydziale Inżynierii Produkcji przy ulicy Narbutta 85 (tel. 22 234 8420). Osobą która udzieli niezbędnych informacji, a także przyjmuje dokumenty na studia doktoranckie jest Pani Karolina Fruba mail: k.fruba@wip.pw.edu.pl

W pierwszych tygodniach września odbędą się egzaminy wstępne z języka obcego, matematyki (dla specjalności Technologia Maszyn), organizacji i zarządzania produkcją (dla specjalności Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne) oraz rozmowa kwalifikacyjna.