Rekrutacja

Informacje o rekrutacji na studia III stopnia

Uchwała nr 389/XLVIII/2016 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 oraz form tych studiów

 

BARDZO WAŻNE JEST TO ŻE PROCES REKRUTACYJNY ZACZYNA SIĘ OD REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ NA STUDIA DOKTORANCKIE:

 

https://rekrutacja.pw.edu.pl/dok

 

Rozpoczęła się rekrutacja na studia doktoranckie na rok 2017/2018 w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach Budowa i Eksploatacja Maszyn (studia stacjonarne w języku polskim i angielskim oraz niestacjonarne w języku polskim) oraz Mechanika (studia stacjonarne w języku polskim i angielskim). Dostępne specjalności to:

  • Technologia Maszyn (studia stacjonarne),
  • Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Komplet dokumentów należy złożyć do 31 sierpnia 2017 roku, w pok. 123a, na Wydziale Inżynierii Produkcji przy ulicy Narbutta 85 (tel. 22 234 8420). Osobą która udzieli niezbędnych informacji, a także przyjmuje dokumenty na studia doktoranckie jest Pani Grażyna Filochowska.

 

W ostatnim tygodniu września odbędą się egzaminy wstępne z języka obcego, matematyki (dla specjalności Technologia Maszyn), organizacji i zarządzania produkcją (dla specjalności Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zasady przyjęć na studia doktoranckie oraz wykaz potrzebnych dokumentów można znaleźć pod poniższymi linkami:

 

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-przyjec/1.-Zasady-przyjec-na-Studia-Doktoranckie-dla-obywateli-polskich-i-cudzoziemcow-ktorzy-korzystaja-z-zasad-obowiazujacych-obywateli-polskich

 

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-przyjec/2.-Zasady-przyjec-na-studia-doktoranckie-w-jezyku-polskim-dotyczace-cudzoziemcow-ktorzy-nie-korzystaja-z-zasad-obowiazujacych-obywateli-polskich

 

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-przyjec/3.-Zasady-przyjec-na-studia-doktoranckie-w-jezyku-angielskim-dotyczace-cudzoziemcow-ktorzy-nie-korzystaja-z-zasad-obowiazujacych-obywateli-polskich