Zarządzenie Rektora PW w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 20/2020 z dnia 24 marca w dniach od 26 do 10 kwietnia br. obowiązuje ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie PW. Sprawdź obowiązującą na WIP organizację pracy »

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 19/2020 z dnia 17 marca w dniach od 18 do 25 marca br. obowiązuje ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie PW.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 16/2020 od dnia 12 marca do 14 kwietnia br. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów (inżynierskich i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych). Lista najważniejszych informacji poniżej »

Zachęcamy do przeczytania listu Rektora prof. Jana Szmidta do wspólnoty PW »

Bieżące informacje proszę sprawdzać na stronie PW »

Poniżej lista najważniejszych informacji, o których mowa w zarządzeniu rektorskim.

Od 12 marca do 14 kwietnia:

  • zawieszone zostają: zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne), w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych (z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie), w tym w Szkole Biznesu PW oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PW;
  • do dnia 20 marca 2020 r. kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca 2020 r. będą prowadzone zdalnie (zachęcamy do skorzystania z informacji przygotowanych przez CI PW dotyczących prowadzenia zajęć online);
  • zamknięta jest Biblioteka Główna PW oraz wszystkie jej oddziały.

Do 31 maja:

  • odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie wydarzenia i  konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej;
  • odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy i wydarzenia, organizowane na Politechnice Warszawskiej.

Dodatkowo wstrzymuje się:

  • wyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe pracowników, doktorantów i studentów PW;
  • przyjazdy do Uczelni gości zagranicznych;
  • kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

W tym czasie działalność naukowo-badawcza może być prowadzona, z zachowaniem odpowiednich zasad prewencji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zobacz też dział FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

****

(aktualizacja: 13 marca, 13:13)

Zarządzenie Kanclerza PW w sprawie organizacji pracy w administracji centralnej Politechniki Warszawskiej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r.

W sprawie pracy zdalnej prosimy również o zapoznanie się z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy

Biuro Spraw Osobowych informuje o dodatkowym zasiłku na czas opieki nad dzieckiem - prosimy o zapoznanie się z informacją.

****

Informacja dla nauczycieli akademickich - kształcenie zdalne

****

INFORMACJA z dnia 11.03.2020 r.:

W związku z zapowiedzianym rozporządzeniem Premiera przekazujemy informację, że:
1. Zajęcia dydaktyczne od jutra (12 marca) zostają zawieszone,
2. Ważność legitymacji studenckich i doktorskich zostanie przedłużone oddzielnym zarządzeniem Ministra do 31 maja br.
3. Komunikat szczegółowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego ukażą się jeszcze dzisiaj wieczorem (zalecenia organizacyjne, epidemiologiczne, etc.)
4. Szczegółowe zasady postępowania w Politechnice Warszawskiej zostaną uregulowane zarządzeniem, które ukaże się najpóźniej jutro rano.

Bieżące informacje proszę sprawdzać na stronie PW »

****

KOMUNIKAT z dnia 27.02.2020 - W związku zagrożeniem koronawirusem Rektora PW przekazał oficjalny komunikat (plik PDF) »

KOMUNIKAT z dnia 27.02.2020 - Materiał informacyjny do pobrania w postaci pliku PDF »

****