Zajęcia prowadzone zdalnie na WIP PW

Lista wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca 2020 r. będą prowadzone zdalnie na Wydziale Inżynierii Produkcji PW.

Szanowni Państwo, 

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej udostępnia Państwu wykaz zajęć realizowanych w trybie zdalnym w czasie ograniczenia działalności uczelni.

Można się z nim zapoznać po zalogowaniu w zakładce Aktualności w systemie USOS.

Wykaz obejmuje przedmioty wykładowe, ćwiczeniowe i projektowe.

Przedmioty te zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności, a zaliczenie będzie przeprowadzone do połowy maja - tylko w tych przypadkach, gdzie jest to możliwe do zrealizowania (zdecyduje o tym kierownik przedmiotu).

Jeżeli uda się wrócić do normalnej pracy do połowy semestru, to maj i czerwiec zostaną przeznaczone na odrobienie zajęć laboratoryjnych i niestacjonarnych. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna, stąd będziemy informować o nowych okolicznościach realizacji semestru. Wykaz będzie aktualizowany.