Spotkanie oficjalne WIP PW - Termin i Miejsce >>

Transmisja na żywo w dn. 23.05.2020 - godz. 15.00

https://www.youtube.com/channel/UCvJqFPQ3C1AZAsFaDeBnc8g

ZAPRASZAM DO ZADAWANIA PYTAŃ I KONTAKTY BEZPOŚREDNIEGO:

W MS TEAMS 23.05.2020 OD GODZ. 15.40: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a06abce04837a432ca71a122d78d8b1c6%40thread.tacv2/1590175123696?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22c52f05b5-77ee-4670-8e0e-cc0032161b7e%22%7d

 ORAZ 

E-MAIL: informacja@wip.pw.edu.pl

 

Spotkanie wirtualne - Termin i Miejsce

Spotkania ze studentami WIP PW - dołącz, porozmawiaj … POZNAJ NAS:

https://www.facebook.com/wrswip

 

Spotkanie oficjalne - Prezentacja Wydziału -Sobota 23.05.2020 r. - Posłuchaj i Zapytaj:

https://www.youtube.com/channel/UCvJqFPQ3C1AZAsFaDeBnc8g