Rekrutacja luty'2020 – Jakie kierunki studiów

Na Wydziale Inżynierii Produkcji PW od Lutego'2020 r. możesz rozpocząć naukę na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich dziennych).

Sprawdź jakie kierunki studiów magisterskich możesz wybrać »