Rejestracja

Wyniki wstępnej rejestracji dostępne są na USOS Web

Harmonogramy zajęć (podział wg grup dziekańskich i przedmiotów) znajduje się na USOS Web (zakładka "Harmonogramy semestru").

UWAGA: numer grupy można sprawdzić na USOS Web, zakładka "DLA STUDENTÓW>>>MOJE STUDIA"

Najbliższe konsultacje prodziekana G.Wróblewskiego:

18 lutego 2019: 11.00-14.00, NT115 - wyłącznie odwołania od rejestracji, bez zapisu

22 lutego 2019r.: 11.00-13.00, NT115, zapisy w USOS.

Od 22 lutego br. harmonogram konsultacji wg tradycyjnego porządku.

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA TERMINY ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY (informacja w dziale "Aktualności"

aktualizacja: G.Wróblewski/18.02.2019/