Organizacja pracy na Wydziale Inżynierii Produkcji w związku z SARS-CoV-2

w związku z działaniami podjętymi W Politechnice Warszawskiej zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Według informacji zawartych w Zarządzenia nr 82/2020 Rektora PW ogranicza się obowiązki świadczenia pracy na terenie Uczelni tylko do przypadków niezbędnych dla zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowej na Wydziale Inżynierii Produkcji. W tym celu określone zostają:
dyżury w Biurze Dziekana i dyżury w Dziekanacie ds. Nauczania i Dziekanacie ds. Studenckich oraz obecność w zależności od bieżących potrzeb Kierownika Działu Administracyjnego, Kierownika Działu Ekonomicznego, Dziekana i Prodziekanów.
Kontakt z Biurem Dziekana oraz z Dziekanatami jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie (informacja w zakładce Kontakt »).

Studentów prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 29/2020, 23/2020 i nr 16/2020 i komunikatem opublikowanym na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące zachowania w okresie przeciwdziałania potencjalnemu zakażeniu koronawirusem.