Organizacja pracy na Wydziale Inżynierii Produkcji w związku z SARS-CoV-2

w związku z działaniami podjętymi W Politechnice Warszawskiej zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Według informacji zawartych w § 1 i § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 20/2020 Rektora PW z dnia 24 marca 2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 26 do 10 kwietnia 2020 r. ogranicza się obowiązki świadczenia pracy na terenie Uczelni tylko do przypadków niezbędnych dla zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowej na Wydziale Inżynierii Produkcji. W tym celu określone zostają:
dyżury w Biurze Dziekana i dyżury w Dziekanacie ds. Nauczania i Dziekanacie ds. Studenckich oraz obecność w zależności od bieżących potrzeb Kierownika Działu Administracyjnego, Kierownika Działu Ekonomicznego, Dziekana i Prodziekanów.
Kontakt z Biurem Dziekana oraz z Dziekanatami jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie (informacja w zakładce Kontakt »).

W dniach od 18 do 25 marca 2020 r. obowiązuje ograniczenie obowiązków świadczenia pracy na terenie Uczelni tylko do przypadków niezbędnych dla zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowej na Wydziale Inżynierii Produkcji (Według informacji zawartych w § 1 i § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 19/2020 Rektora PW z dnia 17 marca 2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej).

Zajęcia dydaktyczne są zawieszone w dniach 12.03-14.04.

Uprzejmie informujemy, że od 20.03 do 14.04 2020 prowadzący zajęcia będą kontaktowali się ze studentami przez USOSmail (wiadomości przychodzące na adresy w domenie @pw.edu.pl) i tą drogą przekazywali informacje na temat dostępności materiałów dydaktycznych oraz ewentualnych form zajęć prowadzonych w trybie nadzwyczajnym.

Ważność legitymacji studenckich i doktorskich jest przedłużona do 31 maja br.

O szczegółowych zasadach dalszego postępowania na Politechnice Warszawskiej w związku z koronawirusem będziemy informować na bieżąco.

Studentów prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r. i komunikatem opublikowanym na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące zachowania w okresie przeciwdziałania potencjalnemu zakażeniu koronawirusem.