Nowy Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

Fot. Biuro Promocji PW

JM Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, powołał na funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji na kadencję 2020-2024, dr hab. inż. Tomasza Chmielewskiego, prof. uczelni.
Serdecznie gratulujemy!