Kwoty świadczeń stypendialnych 2020/21

Wypłaty i decyzje zostaną zrobione do końca listopada. Decyzje będą wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny z USOSa.
Prosimy zgłaszać na maila: dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl jeśli ktoś ma już inny adres korespondencyjny niż w USOS.

Decyzja nr 315/2020 Rektora PW w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów PW na rok akad. 2020/2021