Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń

Cele studiów podyplomowych

Przekazanie i rozszerzenie wiedzy wśród kadry inżynierskiej zawodowo związanej z procesami sterowania oraz bezpieczeństwem pracy.

Przygotowanie wyższej kadry inżynierskiej do samodzielnego kierowania projektami związanymi z konstruowaniem maszyn i procesów, wdrażaniem oraz ich eksploatacją. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów oraz w pracy zawodowej mają umożliwiać absolwentom swobodne działanie w sferze projektowej i eksploatacyjnej.

 

Efekt studiów podyplomowych

Dyplom Politechniki Warszawskiej dokumentujący kompetencje dotyczące znajomości przepisów i systemów związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa uprawniający do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych używających maszyn i urządzeń.

 

Organizator

Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem
Instytut Technik Wytwarzania
Wydział Inżynierii Produkcji
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 86
02-524 Warszawa

 

Informacja i zgłoszenia

Sekretarz studiów: inż. Jerzy Rapcewicz
tel. (22) 234 86 15
studia.btmiu@pw.edu.pl

Składanie dokumentów w formie papierowej
mgr inż. Beata Grażulis
ul. Narbutta 86 pok. 107
tel./fax (22) 849 02 85 lub 234 86 56

 
Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://rekrutacja.pw.edu.pl/
(Studia podyplomowe / Wydział Inżynierii Produkcji / Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń)

 

Więcej informacji na stronie: https://wip.pw.edu.pl/zaios/Studia-Podyplomowe