Aktualności

Drodzy Doktoranci,

Wydziałowa Doktorancka Komisja Wyborcza pragnie poinformować o wynikach wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów na rok akademicki 2018/2019:

mgr inż. Konrad Tobota – 10 głosów

mgr inż. Piotr Nawrocki – 6 głosów

mgr inż. Mariusz Salwin – 4 głosy

W związku z powyższym, wszyscy kandydaci otrzymali mandat do Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Doktoranci,

Dziękujemy za przesłanie zgłoszeń kandydatur do WRD. Wpłynęły 3 zgłoszenia.

Poniżej znajduje się lista kandydatów wraz z ich krótkimi opisami.

  1. mgr inż. Piotr Nawrocki (Sylwetka kandydata)
  2. mgr inż. Mariusz Salwin (Sylwetka kandydata)
  3. mgr inż. Konrad Tobota (Sylwetka kandydata)

 Wybory przeprowadzone zostaną dnia 19 listopada 2018 roku (poniedziałek) w godzinach 15-19 w sali NT 129.

Serdecznie pozdrawiamy,

Wydziałowa Doktorancka Komisja Wyborcza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Doktoranci,

przed nami kolejne wybory do WRD. Powołana Komisja Wyborcza, w składzie: Karolina Łukasik oraz Damian Rochalski, będzie w tym roku czuwać nad sprawnym i przede wszystkim prawidłowym przebiegiem wyborów. Wszystkich zainteresowanych kandydowaniem do WRD w roku akademickim 2018/2019, prosi się o przesyłanie swoich zgłoszeń wraz z krótkim opisem swojej osoby do dnia:

4 listopada 2018 roku, na adres mailowy: k.lukasik0987@gmail.com

Liczymy na Waszą chęć i aktywność w możliwości  reprezentowania Społeczności Doktorantów na Wydziale oraz poza nim, co m.in. daje członkostwo w WRD :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W imieniu prof. A. Kolasy, Dziekana WIP, miło jest nam poinformować Państwa, iż Wydział Inżynierii Produkcji z dniem 23 kwietnia 2018 r. otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji (do pobrania: decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!
Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom oraz studentom Politechniki oprogramowanie MS Office.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:

https://www.ci.pw.edu.pl/Aktualnosci/Oprogramowanie-MS-Office-dla-pracownikow-oraz-studentow-PW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora uczestnicy pierwszego roku studiów doktoranckich mają obowiązek zaliczenia seminarium pedagogicznego.

Szczegółowe informacje dot. terminów zajęć i zapisów znajdują się na stronie seminarium.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakładce WYKAZ PRZEDMIOTÓW znajdują się linki do nowych przedmiotów prowadzonych przez inne jednostki Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!
Nowe kryteria oraz tryb przyznawania stypendiów doktoranckich, projakościowych i naukowych doktorantom WIP od roku akademickiego 2017/2018:

Kryteria przyznawania stypendiów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Zaktualizowane zasady organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji PW:

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia 30.05.2017 r.