Studia podyplomowe

Projektowanie w systemach CAD/CAM, programowanie obrabiarek CNC

Studia CAD/CAM/CNC są wysoko zaawansowanym kursem z zakresu projektowania konstrukcyjnego, projektowania technologii oraz programowania obrabiarek CNC. Większość zajęć stanowią laboratoria i samodzielnie wykonywane projekty pod kierownictwem ekspertów w danej dziedzinie, mających bardzo duże doświadczenie w pracy w przemyśle. Dwa projekty obejmują cały proces – od wykonania projektu konstrukcyjnego, poprzez projekt technologii po samodzielne wykonanie obróbki na obrabiarce i wykonanie pomiarów na maszynie pomiarowej. Są to jedyne tego typu i tak praktyczne i zaawansowane studia w Polsce.

Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)

Studia Podyplomowe „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)" prowadzone są w oparciu o autoryzację i wytyczne Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (Interbational Welding Institute), adresowane do inżynierów, zajmujących się w pracy zawodowej szeroko pojętymi technologiami spajania. Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy z zakresu spajania materiałów oraz ich przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE). Dyplom IWE daje kompetencje w ramach specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji w zakładach przemysłowych stosujących procesy spajania wg wymagań akceptowanych
przez International Welding Institute (IWI). Dyplom inżynierski  będący zwieńczeniem studiów nadaje uprawnienia zawodowe i jest honorowany w całym świecie, nie wymaga nostryfikacji.
Szczegółowe informacje na stronie ZIS »

Systemy CAD/CAM, oraz programowanie obrabiarek CNC

Original text

Contribute a better translation

Studia podyplomowe MBA WCM

Trzysemestralne studia podyplomowe MBA WCM powstały w partnerstwie Szkoły Biznesu PW z Wydziałem Inżynierii Produkcji PW oraz Kaizen Institute. Program studiów dostosowany jest do wyzwań przed jakimi stoją nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne. Doświadczeni wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doskonalenia procesów produkcyjnych oraz wspomagających, takich jak utrzymanie ruchu, gospodarka narzędziowa, logistyka wewnętrzna itd.

Uczestnicy studiów uzyskają prestiżowy dyplom MBA WCM.