Pliki do pobrania

Plany modelowe

Aktualne plany modelowe studiów

Harmonogram roku akademickiego

Aktualne harmonogramy zajęć (wszystkie kierunki i poziomy studiów) można pobrać po zalogowaniu się na indywidualne konto w systemie USOS - następnie należy wybrać zakładkę:
Aktualności / Twoje jednostki / Harmonogramy semestru

Zarządzenia i ogłoszenia dot. prac dyplomowych

Pliki zawierające zarządzenia i rozporządzenia PW oraz uchwały RW WIP oraz ogłoszenia dotyczące obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem prac dyplomowych.

Wzory wizytówek i papierów firmowych WIP

Pliki zawierające wzory papierów firmowych ujednoliconych dla WIP oraz Instytutów IMiP, IOSP, ITW, a także szablony wizytówek i prezentacji. Nowe wzory dokumentacji obowiązują od 05.12.2017.