Zamówienia publiczne

Dział poświęcony zamówieniom publicznym. Znajdują się tu  przetargi realizowane oraz zrealizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane z procedurą udzielania zamówienia publicznego

Konkursy na partnera

Konkursy na partnera

Przetargi WIP

Dokumenty dotyczące przetargów aktualnych i zrealizowanych przez Wydział Inżynierii Produkcji

Zapytania ofertowe

Postępowania nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych