Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń

Organizator

Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem
Instytut Technik Wytwarzania
Wydział Inżynierii Produkcji
Politechnika Warszawska

ul. Narbutta 86
02-524 Warszawa

Instytucja współpracująca

Logo Urzędu Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego zapewnia patronat
oraz zapewnia kadrę
do prowadzenia wytypowanych zajęć.

Kompetencje

Politechnika Warszawska została uhonorowana tytułem
Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2017
w kategorii „Jednostka badawczo-rozwojowa/szkoła wyższa”

 

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie i rozszerzenie wiedzy wśród kadry inżynierskiej zawodowo związanej z procesami sterowania oraz bezpieczeństwa pracy.

Zagadnienia bezpieczeństwa pracy w krajach Unii Europejskiej rozpatrywane są w dwóch aspektach: wytwarzania maszyn i instalacji niestwarzających poważnego zagrożenia oraz użytkowania maszyn w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Efekt studiów

Dyplom Politechniki Warszawskiej

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 251 godzin zajęć w tym wykłady, laboratoria, ćwiczenia projektowe.

Zasady naboru

Czas trwania: marzec 2024 – styczeń 2025 (dwa semestry, 16 zjazdów, 251 godzin).
Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń: od grudnia 2023 do lutego 2024.
Opłaty: 8800 PLN za całą edycję studiów

Logo Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2018