Organizator

Organizator

Zakład Automatyzacji i  Obróbki Skrawaniem
Instytut Technik Wytwarzania
Wydział Inżynierii Produkcji
Politechnika Warszawska

ul. Narbutta 86
02-524 Warszawa

                      

Instytucja współpracująca

Logo Urzędu Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego zapewnia patronat oraz zapewnia kadrę do prowadzenia wytypowanych zajęć.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:

https://rekrutacja.pw.edu.pl/ 

Informacja i zgłoszenia
(sekretarz studiów)

inż. Jerzy Rapcewicz
tel. (22) 234 86 15
studia.btmiu@pw.edu.pl

Składanie dokumentów w formie papierowej

mgr inż. Beata Grażulis
ul. Narbutta 86 pok. 107
tel./fax (22) 849 02 85 lub 234 86 56

Kierownik studiów

dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka
tel. (22) 234 86 14
dominika.gradzka@pw.edu.pl