Kontakt

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
Instytut Technik Wytwarzania
Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem

ul. Narbutta 86
02-524 Warszawa

Sekretariat ZAiOS mieści się w pokoju ST107 na pierwszym piętrze.

telefon: 22 234 8656,
fax: 22 8490285

kierownik Zakładu Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem

prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński

pokój: ST109
 tel.: 22 234 8243

Z-ca kierownika ds. naukowych

dr hab. inż. Adam Rogowski

pokój: ST404
 tel.: 22 234 8357

Z-ca kierownika ds. dydaktycznych

dr inż. Jarosław Chrzanowski

pokój: ST110
 tel. 22 234 8473