Nauka i Rozwój

Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem oferuje możliwość realizacji badań naukowych i zleceń badawczo-rozwojowych.

Zespół Badawczy Inteligentnych Systemów Zrobotyzowanych

Słowa kluczowe: robotyka, sterowanie głosowe, zdalne sterowanie systemami zrobotyzowanymi, automatyczna analiza obrazu

Lider zespołu: dr hab. inż. Adam Rogowski

Zespół Badawczy Nadzorowania Procesów Wytwarzania

Słowa kluczowe: monitorowanie, diagnostyka, obróbka skrawaniem

Lider zespołu: prof. dr hab. Krzysztof Jemielniak

Projekty Badawcze

Pracownicy ZAiOS obecnie pracują w projektach:

  • CYBERTECH

System ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  • INNOGEAR 

Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych, NCBiR, 11-03-2014, INNOLOT/I/10/NCBR/2014, 30-06-2017, INNOLOT, 800

   

Seminarium

Spotkania naukowe ZAOiOS odbywają się we czwartki w sali ST145 w godzinach od 1015 do około 1100.