Projekty Badawcze zakończone

Działaność badawcza ZAiOS

W latach poprzednich zakończono projekty:

  • CYBERTECH

System ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  • INNOGEAR 

Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych, NCBiR, 11-03-2014, INNOLOT/I/10/NCBR/2014, 30-06-2017, INNOLOT, 800

  • CASELOT

Zaawansowane techniki wytwarzania kadłubów silników lotniczych, NCBiR, 19-12-2013, INNOLOT/I/9/NCBR/2013, 31-12-2015, INNOLOT, 359

  • REALISM

The aim of REALISM is to develop a robust ‘smart’ sensor-based system to provide accurate, real-time analysis of the process performance and alter the machining process to optimal conditions, resulting in better control of the process and reducing scrap rates, in precision engineering facilities throughout Europe and globally, REALISM consortium comprises of seven partners from five European member states.

POSTER - Real Time In Situ Monitoring of Tool Wear 

Ramesh Raghavendra, Colin Reidy, Paul O’ Leary 1, Jonathan Downey 2, Sten Øderud 3, Alberto Tulino 4, Krzysztof Jemielniak, Mirosław Nejman 5, Roberto Teti 6, Kristian Martinsen 7. 
1. Waterford Institute of Technology (Ireland) 2. Schivo Precision (Ireland) 3. IDT Engineering AS (Norway) 4. Tulino CTM (Italy) 5. Warsaw University of Technology (Poland) 6. University of Naples, Fredrico II (Italy) 7. Gjøvik University College (Norway)  

  • AERONET

ZAOiOS był partnerem wiodącym w ramach projektu kluczowego AERONET "Nowoczesne technologie materiałowe w przemyśle lotniczym". Więcej na stronie: http://pkaero.prz.edu.pl

  • LAUNCH-MICRO

MicroTechnologies for Re-launching European Machine Manufacturing SMEs, Project No. NMP2-CT-2005- 011795, Sixth EU Framework Programme, zadanie 2.3. "Monitoring and Control strategies and equipment", Politechnika Warszawska, WIP, ITM, 2005-2009.”

  • Wieloparametrowa diagnostyka stanu narzędzia, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak (IP-ITW), MEiN, 09-06-2006, 4T7D03230, 08-06-2009