Zespół Badawczy Inteligentnych Systemów Zrobotyzowanych

Słowa kluczowe: robotyka, sterowanie głosowe, zdalne sterowanie systemami zrobotyzowanymi, automatyczna analiza obrazu

Lider zespołu: dr hab. inż. Adam Rogowski

Spektrum zainteresowań naukowych członków zespołu: 

 • Programowanie i sterowanie robotów, obrabiarek i zrobotyzowanych systemów wytwarzania
 • Sterowanie głosowe robotami i maszynami technologicznymi
 • Zdalna komunikacja z maszynami: sieci miejscowe, komunikacja bezprzewodowa, sterowanie przez Internet
 • Automatyczna analiza obrazu i jej zastosowania przemysłowe
 • Techniczne systemy wspomagania osób niepełnosprawnych

Na dorobek naukowy członków zespołu składa się 1 monografia poświęcona zagadnieniu sterowania głosowego w zautomatyzowanym wytwarzaniu, oraz szereg artykułów zamieszczonych w czasopismach m.in.:

 • „Robotics and Computer-Integrated Manufacturing”
 • „International Journal of Computer Integrated Manufacturing”
 • „Mechanik”
 • „Applied Mechanics and Materials”
 • „Advances in Manufacturing Science and Technology”

Badania w ramach niektórych z wymienionych wyżej obszarów znalazły już swoje praktyczne potwierdzenie w postaci implementacji laboratoryjnych, bądź stały się podstawą prac projektowych realizowanych w ramach dydaktyki m.in.:

 • System sterowania głosowego gniazdem zrobotyzowanym bazujący na komendach w języku quasi-naturalnym (artykuł oraz wideo przedstawiające funkcjonowanie tego systemu można znaleźć pod adresem https://doi.org/10.1016/j.rcim.2011.09.010)
 • System zdalnego sterowania głosowego (przez Internet) gniazdem zrobotyzowanym (artykuł oraz wideo przedstawiające funkcjonowanie tego systemu można znaleźć pod adresem https://doi.org/10.1016/j.rcim.2012.11.002)

Aktualnie zespół bierze udział w pracach prowadzących do powstania prototypu robota – kompana (ogólnouczelniany projekt mający na celu utworzenie Platformy Sztucznej Inteligencji i Robotyki na Politechnice Warszawskiej). Planowane kierunki badań obejmują następujące obszary:

 • Opracowanie generatora języków, uwzględniającego automatyczną analizę syntaktyczną i semantyczną, a także opracowanie elastycznego mechanizmu analizy pragmatycznej (pełniącego funkcję interfejsu pomiędzy systemem rozpoznawania mowy a układem sterowania robota). W szczególny sposób uwzględnione będą potrzeby użytkowników niewidomych.
 • Kontynuacja badań dotyczących komunikacji bezprzewodowej człowiek – maszyna w warunkach występowania zakłóceń (zwłaszcza elektromagnetycznych) w celu opracowania najwłaściwszych i niezawodnych metod tej komunikacji. Rozważa się również ustanowienie komunikacji głosowej z robotem-kompanem za pomocą telefonu komórkowego wbudowanego w robota: będzie to wymagało z jednej strony opracowania algorytmów rozpoznawania komend głosowych np. w systemie Android (włączając w to analizę semantyczną), a z drugiej opracowania systemu komunikacji smartfon – układ sterowania robota-kompana.
 • Opracowanie algorytmu realizacji autonomicznej inicjatywy robota (samodzielne stawianie pytań) w celu rozwiązywania niejednoznaczności przekazu głosowego użytkownika
 • Opracowanie algorytmu uwzględnienia informacji z systemu wizyjnego w rozwiązywaniu niejednoznaczności będących rezultatem komunikacji głosowej