Dydaktyka

W Zakładzie Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem funkcjonują trzy pracownie:

 

Pracownia Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem

osoba odpowiedzialna – dr inż. J.Kossakowska

Pracownia Projektowania Procesów Technologicznych

osoba odpowiedzialna – dr inż. T. Rudaś

Pracownia Sterowania

osoba odpowiedzialna – dr inż. D. Śniegulska-Grądzka

 

Oferta dydaktyczna:

3DCAM - 3D CAD, SolidWorks, AlphaCAM
AUMON - Automatyczny Nadzór Wytwarzania
AUTMO - Automatyzacja montażu
CNCPR - CNC Programming
DIATE - Diagnostyka techniczna i eksploatacyjna
EKBEM - Eksploatacja i bezpieczeństwo maszyn
HPM - High Performance Machining
KMPWN - Komputerowe Pomiary Wielkości Nieelektrycznych
KMPWNz - Komputerowe Pomiary Wielkości Nieelektrycznych (zaoczni)
KOMWY- Komputerowe metody monitorowania wytwarzania
KOMWYz - Komputerowe metody monitorowania wytwarzania (zaoczni)
LVIEW- Programowanie LabVIEW
METROLOGIA - Metrologia 1 oraz METR2 Metrologia 2
MOMAS - Montaż Maszyn
NASTP - Napędy i sterowanie płynowe
OBSKA - Obróbka skrawaniem
OBSKAz - Obróbka skrawaniem (studia zaoczne)
PAUTO - Podstawy automatyki (AiR)
PAUTO - Podstawy automatyki (MiBM ZIP)
POMET - Podstawy mechatroniki
PRSUS - Projektowanie i Symulacja Układów Sterowania
PRZES - Przetwarzanie sygnałów
PULIK - Podstawy Układów Logicznych i Komputerów
SADAN - Sensoryka i Akwizycja Danych
SADANz - Sensoryka i Akwizycja Danych (zaoczni)
SENSO - Sensoryka
SMATR - Sterowanie Maszyn Technologicznych i Robotów
TEINF - Oceny
TEWY2_WIM - Techniki Wytwarznia dla WIM
WIRPO - Witualne Przyrządy Pomiarowe
WYPOS - Wysokoproduktywna obróbka skrawaniem
WYPOSz - Wysokoproduktywna obróbka skrawaniem - studia zaoczne
ZAWA2 - Zajęcia warsztatowe 2

Prace dyplomowe i przejściowe

Proponowane obszary prac dyplomowych oraz przejściowych magisterskich i inżynierskich.

Sprawdź również tu.