Dydaktyka

W Zakładzie Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem funkcjonują trzy pracownie:

 

Pracownia Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem

osoba odpowiedzialna – dr inż. J.Kossakowska

Pracownia Projektowania Procesów Technologicznych

osoba odpowiedzialna – dr inż. T. Rudaś

Pracownia Sterowania

osoba odpowiedzialna – dr inż. D. Śniegulska-Grądzka

 

Oferta dydaktyczna:

AUMON - Automatyczny Nadzór Wytwarzania
AUTMO - Automatyzacja montażu
CNCPR - CNC Programming
EKBEM - Eksploatacja i bezpieczeństwo maszyn
HPM - High Performance Machining
KOMWY- Komputerowe metody monitorowania wytwarzania
KPWN - Komputerowe Pomiary Wielkości Nieelektrycznych
LVIEW- Programowanie LabVIEW
METROLOGIA - Metrologia 1 oraz METR2 Metrologia 2
NASTP - Napędy i sterowanie płynowe
OBSKA - Obróbka skrawaniem
PAUTO - Podstawy automatyki (AiR)
PAUTO - Podstawy automatyki (MiBM ZIP)
PRSUS - Projektowanie i Symulacja Układów Sterowania
PRZES - Przetwarzanie sygnałów
SADAN - Sensoryka i Akwizycja Danych
SENSO - Sensoryka
SMATR - Sterowanie Maszyn Technologicznych i Robotów
TEINF - Oceny
TEWY2 - Techniki Wytwarzania
TEWY2_WIM - Techniki Wytwarznia dla WIM
WIRPO - Witualne Przyrządy Pomiarowe
WYPOS - Wysokoproduktywna obróbka skrawaniem
ZAWA2 - Zajęcia warsztatowe 2

Tu znajdujdują się materiały do pobrania.

PRSUS

Projektowanie i Symulacja Układów Sterowania - kierownik przedmiotu: dr inż. Mirosław Nejman