Dydaktyka

Oferta stażu (16.05.2023)

W Zakładzie Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem funkcjonują trzy pracownie:

 

Pracownia Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem

osoba odpowiedzialna – dr inż. J.Kossakowska

Pracownia Projektowania Procesów Technologicznych

osoba odpowiedzialna – dr inż. T. Rudaś

Pracownia Sterowania

osoba odpowiedzialna – dr inż. D. Śniegulska-Grądzka

Prace dyplomowe i przejściowe

Proponowane obszary prac dyplomowych oraz przejściowych magisterskich i inżynierskich.