Efekt studiów podyplomowych

Dyplom Politechniki Warszawskiej

dokumentujący kompetencje dotyczące znajomości przepisów i systemów związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa uprawniający do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych używających maszyn i urządzeń.