Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 263 godziny zajęć w tym wykłady, laboratoria, ćwiczenia projektowe.

Studia trwać będą dwa semestry. Zajęcia będą się odbywały w pomieszczeniach Instytutu Technik Wytwarzania (głównie w sali ST145 oraz w salach laboratoryjnych) i są podzielone na 15 dwudniowych sesji, przy czym w pierwszym semestrze będzie7, a w drugim 8 zjazdów. Minimalną liczebność w ramach jednej edycji studiów przewiduje się na 20 uczestników.

Zajęcia będą się odbywały w soboty i w niedziele (od godz. 8:15 do godz. 17:00). Studia wznawia się okresowo, po zgłoszeniu minimum 20 kandydatów. 

Tematyka zajęć

Program ramowy studiów obejmuje wykłady i zajęcia laboratoryjne. W trakcie studiów prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa pracy, W16h
  • Ogólne zasady kształtowania bezpieczeństwa maszyn, W16h, L8h
  • Podstawowe informacje mechatroniczne, W60h, L40h
  • Ocena ryzyka, W12h, P4h
  • Inżynieria bezpieczeństwa maszyn i procesów, W28h, L20h
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem, jakością i środowiskiem, W12h
  • Nadzór rynkowy i inspekcje odpowiedzialne za nadzór, W16h
  • Zasady kształtowania bezpieczeństwa procesów technologicznych na przykładzie spawalnictwa, W20h

W ramach studiów uczestnik wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora.

Oznaczenia: W-wykład, L-zajęcia laboratoryjne, P-projekt