Zasady naboru

Czas trwania: marzec - styczeń (dwa semestry, 15 zjazdów, 251 godziny).
Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 10 lutego 2021 r.
Opłaty: 8000 PLN za całą edycję studiów

Po pojawieniu się informacji o zakończonym naborze i podpisaniu umowy z Politechniką Warszawską należy dokonywać wpłat na konto wyznaczone dla uruchomionego zadania finansowego.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://rekrutacja.pw.edu.pl

 

Wymagania wstępne:

  • Ukończone studia wyższe I stopnia lub II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Elektronika, Elektrotechnika, Budowa Statków, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Lotnictwo i Kosmonautyka, Energetyka, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Lądowa i Wodna, Transport, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, Inżynieria Produkcji lub kierunki zbliżone tematycznie
  • Opłacenie czesnego (po informacji o zakończonym naborze)

Dokumenty wymagane od kandydatów

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych stopnia I lub II o odpowiedniej specjalności spośród określonych powyżej
  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe i kwestionariusz osobowy
  • Skierowanie z zakładu pracy (jeżeli kandydat jest delegowany przez zakład pracy)
  • Przygotowanie zdjęcia legitymacyjnego w formacie 35 x 45 mm potrzebnego do zamieszczenia w Indeksie Słuchacza
  • Kopia strony indeksu z tematem pracy dyplomowej
  • Wyżej określone dokumenty należy dostarczyć lub przesłać do Sekretariatu Zakładu Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem