Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

Streszczenia i recenzje oraz terminarz przeprowadzanych obron rozpraw doktorskich na Wydziale Inżynierii Produkcji

 

Nr Data i miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant / Promotor / Tytuł rozprawy Pliki (zawiadomienie, streszczenie, recenzje)
1.

19.09.2018  godz.13.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Wleed Al Ahmod

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Model gospodarki o obiegu zamkniętym w eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

Recenzja_Prof. J. Lewandowski

Recenzja prof. Svitlana Havenko

Streszczenie pracy mgr inż. Wleed Al Ahmod

2.

19.10.2018 godz. 11.30

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant:mgr inż. Michał Taraszewski

Promotor: dr hab. inż. Janusz Ewertowski, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Analiza wpływu interakcji broń-strzelec na celność broni

Recenzja Prof. A. Żyluk

Recenzja Prof. J. Gacek

Streszczenie pracy mgr inż. M. Taraszewskiego

3.

23.11.2018 godz. 10.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Yanfei Lu

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Biomechaniczne i strukturalne aspekty modelowania zrostu i regeneracji kości

Recenzja Prof. G. Kokot

Recenzja Prof. M. Nowak

Streszczenie pracy mgr inż. Y. Lu

4.

29.01.2019 godz. 13.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Jan Lipiak

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. uczelni

Tytuł rozprawy:Metody doskonalenia procesu drukowania fleksograficznego z wykorzystaniem podejścia procesowego oraz zmian konstrukcyjno-technologicznych

Recenzja Prof. S. Havenko

Recenzja Prof. S. Jakucewicz

Streszczenie pracy mgr inż. J. Lipiaka

5.

19.02.2019 godz. 12.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Michał Marczak

Promotor: dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Magnetyczno-ścierne wygładzanie powierzchni

Recenzja Prof. A. Gołąbczak

Recenzja Prof. A. Ruszaj

Streszczenie pracy mgr inż. M. Marczaka

      6.

11.04.2019 godz. 10.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Michał Hudycz

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni

Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Chmielewski

Tytuł rozprawy: Metalizowanie tarciowe ceramiki AIN tytanem

Recenzja Prof. nadzw. D. Fydrych

Recenzja Prof. T. Węgrzyn

Streszczenie pracy mgr inż. M. Hudycza

      7.

11.04.2019 godz. 12.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Wojciech Sosnowski

Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni

Promotor pomocniczy: dr inż. Jerzy Jakubowski

Tytuł rozprawy: Wpływ dodatku wodoru do osłony argonowej na jakość złączy spawanych wybranych stali ferrytycznych

Recenzja Prof. nadzw. D. Fydrych

Recenzja Prof. B. Szczucka-Lasota

Streszczenie pracy mgr inż. W. Sosnowskiego

     8.

25.04.2019 godz. 11.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Marek Żubrowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński Ś.P.

Promotor: dr inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Wpływ warunków technologicznych mikrospajania na strukturę i właściwości użytkowe połączeń

Recenzja Prof. Z. Mirski

Recenzja Prof. J. Nowacki

Streszczenie pracy mgr inż. M. Żubrowskiego

     9.

27.05.2019 godz. 11.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Małgorzata Ostromęcka

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

Tytuł rozprawy: Wpływ częstotliwości pulsującego prądu spawnia metodą TIG na efekty oddziaływania ciepła w wybranych stalach specjalnych

Recenzja Prof. J. Słania

Recenzja Prof. J. Nowacki

Streszczenie pracy mgr inż. M. Ostromęckiej

     10.

11.07.2019 godz. 11.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Michał Baranowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Senkara

Promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Bober

Tytuł rozprawy: Oddziaływanie lutu Ni-Cr-Pd ze stopem Hastelloy X w próżni

Recenzja Prof. emerytowany A. Gruszczyk

Recenzja Prof. Z. Mirski

Streszczenie pracy mgr inż. M. Baranowskiego

     11.

13.01.2020 godz. 11.30

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Ewa Bednarczyk

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Biomechaniczne efekty w modelowaniu zmian zwyrodnieniowych stawów

Recenzja Prof. K. Skalski

Recenzja Prof. R. Będziński

Streszczenie pracy mgr inż. E. Bednarczyk

     12.

28.04.2020 godz. 9.00

obrona w trybie zdalnym

Doktorant: mgr inż. Mahtab Afsari

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

Promotor pomocniczy: dr inż. Bartłomiej Gładysz

Tytuł rozprawy: Fuzzy GERT Algorithm for Research Projects Scheduling

Recenzja Prof. Z. Banaszak

Recenzja Dr hab. K. Halicka, prof. ucz. PB

Streszczenie pracy mgr inż. M.Afasari